Billig Personforsikring

HAR DU FORSIKRET FAMILIEN?

Er du klar over hvilke økonomiske konsekvenser som oppstår dersom du eller noen av familiens forsørgere rammes av dødsfall, uførhet eller sykdom?

Ingen vet hva morgendagen bringer - du bør sikre din og din families økonomiske fremtid.

Vi tilbyr en av markedets beste forsikringer ved dødsfall, uførhet og sykdom.

Livsforsikring

En livsforsikring gir en engangsutbetaling på et valgt beløp til etterlatte dersom noen i familien skulle dø. Ville du klart å opprettholde dagens livsstandard dersom din ektefelle skulle dø? Vår livsforsikring gir et valgt engangsbeløp direkte til gjenlevende ektefelle/samboer dersom du skulle dø. Er du enslig vil utbetalingen gå til dine arvinger.

Uføreforsikring

Alle i Norge som blir arbeidsufør vil etter 12 måneder miste minmum 1/3 av dagens inntekt. Hvordan ville du taklet dette? Vår uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger som gjør at du kan opprettholde inntekten. Vår uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger dersom du skulle bli arbeidsufør eller langtidssykmeldt.

Sykdomsforsikring

Hvordan ville du taklet å bli rammet av en alvorlig sykdom? Dette resulterer ofte i mindre arbeid og mindre lønn. Vår sykdomsforsikring gir en umiddelbar utbetaling av et valgt beløp ved stilt diagnose. Vår sykdomsforsikring gir deg umiddbar utbetaling ved stilt diagnose av en alvorlig sykdom.

Vennligst fyll inn ditt telefonnummer
Få tilbud på personforsikring:
Jeg ønsker tilbud på disse forsikringene:
Andre: